Polityka prywatności i pliki cookie

Przygotowanie sprężonego powietrza do pracy

Cześć

Oczyszczanie powietrza to inaczej proces, którego celem jest wytworzenie sprężonego powietrza o formie spełniającej zapotrzebowania zasilanego układu. Innymi słowy aby było pozbawione cząstek stałych, kondensatu i zostało uzupełnione ( mgłą olejową w przypadku używania narzędzi i urządzeń pneumatycznych obrotowych i ciernych), zredukowane do określonego ciśnienia.

Zależnie od używanego źródła sprężonego powietrza przygotowanie można podzielić na filtry dla sprężarek tłokowych (o tym będzie ten artykuł) i dla sprężarek śrubowych. Różnica polega na jakości i ilości powietrza. Powietrze wychodzące z sprężarki śrubowej wymaga o wiele więcej urządzeń i nakładów finansowych na zakup elementów do przygotowania powietrza, również w trakcie eksploatacji należy liczyć się z w dużej mierze większymi nakładami pieniężnymi na obsługę. Korzyścią sprężarek śrubowych jest potężna wydajność i wysokie ciśnienie ale o tym nie będę pisał.
Wracając do tematu:

Oczyszczanie powietrza odbywa się dwu etapowo, w pierwszym powietrze wpada do zbiornika filtra i jest wprowadzane w ruch wirowy. Siła odśrodkowa powoduje, że krople kondensatu i większych cząstek osadzają się na ściankach filtra i opadają na dół do odstojnika. Tamznajduje się zaworek spustowy, automatyczny lub ręczny, do spuszczenia kondensatu. Odstojniki są najczęściej przeszklone, aby było widać poziom kondensatu. Drugi etap to przepuszczenie powietrza przez filtr ceramiczny lub podobny o stopniu filtracji w granicy 5µm. Zanieczyszczenia pozostają oczywiście na filtrze. Oczyszczone powietrze wydostaje się z filtra w układ. Trzeba wiedzieć, że filtry mają swoją przepustowość i zmniejsza się ona w zależności od poziomu zabrudzenia filtra. Z tego powodu warto montować filtry o kilku krotne większej przepustowości niż zaplanowana.

Uzupełnienie mgłą olejową, służy do nasycenia oczyszczonego powietrza specjalnym olejem do urządzeń pneumatycznych, w celu zmniejszenia tarcia, zminimalizowania korozji narzędzi i urządzeń pneumatycznych ( klucze pneumatyczne, wkrętarki, szlifierki, siłowniki)

Reduktory ciśnienia to membranowe nastawniki obniżające ciśnienie wlotowe do żądanego, występują wraz z nanometrem do odczytu i pokrętłem do regulacji. Po nastawieniu ciśnienia zależnie od prędkości przepływu są możliwe nieznaczne wahania ciśnienia. Z tego powodu należałoby ciśnienie ustawiać na zamkniętym zaworze i wyregulować podczas przepływu.

Biorąc pod uwagę to co napisałem powyżej w sprzedaży mamy:

Zespoły przygotowania sprężonego powietrza: czyli reduktora, filtra i naolejacza

 

https://domtechniczny24.pl/reduktory-filtry-naolejacze.html


Reduktory o różnorakim stopniu przepustowości i różnych możliwych ciśnieniach pracy.
Filtry oczyszczające, typowe o stopniu filtracji 5µm lub, odwadniacze, i filtry do suchego powietrza o stopniu filtracji od 5 do 0,5 mikrona.
Filtry z reduktorem, rodzaje przyłącza 1/4, 1/2 3/4 cala.
Naolejacze rodzaje przyłącza 1/4, 1/2 3/4 cala.
I na koniec dodam o dławikach lub elementach niwelujących gwałtowne uderzenia ciśnienia w instalacjach dynamicznych.

W przypadku wykorzystywania powietrza do maszyn lub układów nietypowych w systemach produkcji przemysłowej, farmakologicznej czy spożywczej konieczne jest bardzo ścisłe określenie wszelkich parametrów powietrz,a zarówno na wejściu jak i na wyjściu.

To tyle pozdrawiam

Znaki graficzne węży poliuretanowych technicznych

Dzień dobry
Ponieważ większa część ludzi poprawniej przyswaja wiadomości patrząc na obrazki a nie czytając napis, opiszę wszelkie obrazkowe informacje dotyczące użycia węży technicznych Norres. Będzie to dodatkowo świetny poradnik po szerokim zastosowaniu tych węży.

Znak graficzny przedstawiający używanie węża biorąc pod uwagę 4 istotne grupy wg. przesyłanego medium.
Nowa ikona „medium“ - Teraz użytkownik z łatwością może określić do którego rodzaju medium jest przeznaczony wąż. Ikona „medium” charakteryzuje media gazowe, płynne, pyły, ciała stałe jak i ciężkie ładunki ścierne. Ta innowacyjna ikona umożliwia użytkownikom błyskawiczny dobór odpowiedniego węża lub systemu, podobnie sprzedawca może w szybki sposób znaleźć rozwiązanie.

Gaz: Wąż jest przystosowany do gazów

Pył: Wąż jest przystosowany do transportu pyłów i proszków.

Ciecz: Wąż jest przeznaczony do przesyłania mediów ciekłych.

Media ścierne: Wąż jest przystosowany do transferu materiałów ściernych, takich jak kruszywa, włókna i granulaty.

Znak rysunkowy PRE PUR. Ile jest poliuretanu w poliuretanie.
Jak w przypadku wielu surowców i wyrobów gotowych są i tu duże różnice jakościowe.

NORRES stosuje do wielu węży specjalną mieszaninę ester i eter poliuretanową, nazwano ją jako mieszankę Pre-PUR ze znaczkiem r :).

Podstawowy model 301 wąż poliuretanowy do odciągów mamy wprowadzony na naszej stronie - https://domtechniczny24.pl/w%C4%99%C5%BC%C4%99-techniczne-szerokie-spektrum-zastosowa%C5%84.html

Te polimery składające się z twardych i miękkich segmentów Pre-PUR® mają w porównaniu do wielu innych tworzyw, mieszanek gum i „prostego“ poliuretanu lepsze własności. Twarde segmenty Pre-PUR® mają ekstremalnie wysoką odporność mechaniczną, podczas gdy miękkie segmenty Pre-PUR® są równolegle bardzo elastyczne i o dużej wytrzymałości dynamicznej.

Stosowane przez nas surowce Pre-PUR® odróżniają nasze węże od wielu dostępnych na rynku:

NORRES Pre-PUR® składa się z specjalnego wysokiej jakości typu poliuretanu premium ester, eter.
W związku z tym odporność na ścieranie może ulec szybko pogorszeniu o około 30%, jeśli zostanie wybrany typ poliuretanu o niższym poziomie jakości. Wysoka czystość stosowanych surowców i niewielka rozbierznoć tolerancji zapewniają wysoki poziom jakości.
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- niska ścieralność
- ekstremalnie dobra odporność chemiczna i hydrolityczna
NORRES Pre-PUR® z radykalnie długim łańcuchem molekularnym (duża masa cząsteczki, krystaliczna struktura i skład). Podczas chemicznego, hydrolitycznego i termicznego procesu podziału ciąg molekularny ulega skróceniu. Z reguły dłuższe łańcuchy molekularne mają dłuższą żywotność. Długość łańcucha molekularnego jest istotna dla temp. mięknienia węża. Z jednej strony produkty z Pre-PUR® mają ponadprzeciętną wytrzymałość na wysokie temp., z drugiej strony przy niskich temp. Pre-PUR® ma lepszą elastyczność.
- lepsza odporność chemiczna i hydrolityczna
- wyższa temperatura mięknienia
- większa wytrzymałość na temperatury.
- wyższa wytrzymałość na ciśnienie rozrywające.
- duży margines bezpieczeństwa
- dłuższa żywotność
- lepsza elastycznosc w niskich temp.
- mniejszy moment zgięcia w niskich temp.
- mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia w niskcih temperaturach, dzięki większej elastyczności.
NORRES Pre-PUR® zawiera zaprojektowany razem z naszymi kontrahentami surowców specjalny stabilizator. Bez tego dodatku węże nie byłyby tak odporne chemicznie, hydrolitycznie i termicznie i szybciej by się zrywały.
- lepsza odporność chemiczna i hydrolityczna
- lepsza odporność na utlenianie
- dłuższa żywotność
- lepsza odporność na warunki atmosferyczne


Stosowany przez Norres do wielu węży poliuretan eterowy Pre-PUR® w porównaniu do poliuretanu estrowego Pre-PUR® (a także innych poliuretanów estrowych) ma następujące zalety:
Odporność na wnikanie w strukturę węża drobnoustrojów. Zwłaszcza w trakcie długotrwałego kontaktu z ziemią oraz silnymi zabrudzeniami w warunkach korzystnych dla mikrobów. Poliuretan eter ze względu na swoją chemiczną budowę jest długookresowo odporny na mikroby. W naszej ocenie jest to wyraźnie lepsze rozwiązanie, niż stosowanie dodatków niebezpiecznych dla zdrowia przy poliuretannie estrowym. W każdym poliuretanie estrowym występuje ryzyko, że przez wymycie dodatków zostanie przekroczona wartość graniczna i dodatek przedostanie się na powierzchnię węża i dojdzie do kontaktu z przesyłanym materiałem.
Odporność na hydrolizę, szczególnie w kontakcie z wilgocią przy wysokich temperaturach i w klimacie tropikalnym.
Wyższa odporność chemiczna niż porównywalne poliuretany estrowe
Lepsza elastyczność w niskich temp. niż poliuretany estrowe, to już pisałem wcześniej.


Przykład odporność:
Nasze wysokiej jakości surowce Pre-PUR® ze swoimi stabilizatorami proponują znacznie zwiększoną odporność a tym samym dłuższą żywotność, niż wiele innych produktów. Właściwym pomiarem jest pomiar hydrolityczny w wodzie o temp. 80°C, gdyż mechanizm chemicznego rozkładu poliester-poliuretan powoduje często rozpad łańcucha poliestrów . Nasz Ester Pre-PUR® w porównaniu do występującego na rynku estru-TPU jest przedstawiony na rysunku.


Porównanie parametrów mieszanki poliuretanu estrowego Pre-PUR® z termoplastycznym poliuretanem estrowym TPU
Przykład odporność na ścieranie:
Wytrzymałość na ścieranie naszego poliuretanu Pre-PUR® jest wg normy ist ok. 2,5 - 5 raza lepsza niż wielu materiałów gumowych i 3-4 raza wyższa niż wiele miękkich PVC (pomiar przy 20°C). W praktyce różnice są jeszcze większe, ze względu na dobrą elastyczność i odbojność poliuretanu Pre-PUR®.

Symbol graficzny Ścieranie.

Wysokiej jakości kompozycje PUR i optymalna konstrukcja węża generują w procesie transportu mniejsze tarcie, niż wiele innych węży. Te węże NORRES przeznaczone są do silnie ściernych materiałów. W porównaniu do wielu węży dostępnych na rynku wyróżniają się:

Wzmocnieniem geometri ścianki w najbardziej narażonych punktach, szczególnie na łączeniach.

W czasie tarcia przesyłanego medium mogą wystąpić wysokie temperatury. Tworzywa termoplastyczne miękną przy podwyższonej temperaturze, dochodzi do spowolnienia przesyłu wzrostu tarcia. W warunkach podciśnienia dochodzi w dodatku do skrócenia osiowego, wewn. wzrostu sfalowania oraz dużego wzrostu ścieralności.Firma NORRES używa do oznaczonych w ten sposób węży poliuretanowych mieszaniny surowców o wysokiej odporności na ciepło.

Geometria profilu węża PUR firmy NORRES jest zoptymalizowana, tak że wyroby są wysoce szytywne osiowo przy czym są bardzo elastyczne. Mniejszy stopień sfalowania w pracy w podciśnieniu oznacza dłuższą żywotność.
Do tych węży są stosowane surowce o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i ze specjalnymi dodatkami, gwarantującymi bardzo wysoką odporność na ścieranie.

Rodzaje mechanizmów udarowych w kluczch pneumatycznych

Dzień dobry
Rodzaje mechanizmów w kluczach udarowych pneumatycznych.

Dostępne w sprzedaży pneumatyczne klucze udarowe, bazują na różnych mechanizmach generujących udar. Wszystkie wymagają smarowania.

Jednym z fundamentalnych elementów wpływających na optymalny moment obrotowy osiągalny przez klucz pneumatyczny jest zastosowany w nim mechanizm udarowy. Struktura mechanizmu ma dodatkowo znaczący wpływ na zastosowanie i przeznaczenie narzędzia. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne mechanizmy udarowe stosowane w kluczach pneumatycznych, pokrótce opisując ich funkcjonowanie, wady i zalety.  https://domtechniczny24.pl/klucze-udarowe-pneumatyczne.html

Dwa młoteczki.

Bodajże najbardziej popularny mechanizm to podwójne młoteczki. Konstrukcja oparta o dwa elementy robocze, obracają się dookoła wrzeciona w połączonym systemie. To rozwiązanie pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego w ciągu pierwszych obrotów wirnika, albowiem oba bijaki mogą jednocześnie uderzyć z obu stron. Ta konstrukcja składająca się z dwóch młotów pierścieniowych cechuje się dużą wytrzymałością i szczególnie nadaje się do pracy ciągłej.

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest względnie niewielka ilość elementów składowych, dzięki czemu łatwo go serwisować. Mechanizm trzeba nawilżać olejem. Oliwienie może być łatwo wykonane przez zewnętrzną kalamitkę, bez rozkręcania obudowy klucza. Klucze pneumatyczne z mechanizmem TWIN-HAMMER powinny być stosowane tam gdzie wymagana jest najwyższa efektywność – zastosowania przemysłowe, usługi wulkanizatorskie, linie produkcyjne.

Mechanizm dwóch swożni.

Mechanizm PIN CLUTCH został opatentowany w USA z myślą o szybkim przyroście momentu udarowego przy jego dużych wartościach. System składa się z dwóch trzpieni ze stali hartowanej, obracających się w zamkniętej obudowie z bardzo dużą prędkością.

Jak wszystknie mechanizmy smaruje się go olejem pneumatycznym, który może być łatwo uzupełniony poprzez specjalny otwór wbudowany w obudowę mechanizmu udarowego. Ten rodzaj mechanizmu udarowego jest przeznaczony do krótkich prac montażowych w przemyśle lekkim, do serwisów samochodowych, a także do wszelkich warsztatów z krótkimi cyklami pracy.

ROCKING DOG

Następny mechanizm udarowy zwany ROCKING DOG cechuje się prostą i bardzo solidną konstrukcją z jednym bijakiem obrotowym (jego prostota przekłada się na relatywnie niewielką cenę). Jego główną zaletą jest duża nośność i stabilność.

Z uwagi na niewielką ilość elementów, bardzo łatwo go serwisować. Do jego nawilżania należy używać smaru lub oleju. To rozwiązanie jest dedykowane do prac przemysłowych, bardzo wymagających usług, zastosowań warsztatowych, wszędzie tam gdzie niezbędna jest wysoka moc.

JUMBO HAMMER

JUMBO HAMMER to rodzaj opisanego wyżej rozwiązania TWIN HAMMER z tym, że tutaj użyto tylko jeden młoteczek. Pomysł ten stosuje się w urządzeniach o zwiększonej mocy.

Tak jak i w oryginalnym rozwiązaniu smarowanie odbywa się przez zewnętrzny nypel bez potrzeby rozkręcania obudowy. JUMBO HAMMER jest przeznaczony do wymagających zastosowań przemysłowych.

DOUBLE HAMMER

Kolejnym niedrogim i wytrzymałym rozwiązaniem jest DOUBLE HAMMER, z jednym młotem obrotowym. Pozwala na zrealizowanie wysokich wartości momentu skręcającego. Bardzo podobna zasada jak w pierwszym Twin Hammer. Zaprojektowany do większości prac w lekkim przemyśle, do warsztatów samochodowych i przemysłu oponiarskiego.

PIN LESS

Najbardziej zaawansowanym mechanizmem jest PIN LESS. Opatentowany przez korporację Kawasaki.

Cała moc jest osiągana przez jeden młot umieszczony w obudowie. Młotek obracający się dookoła czopa nie wymaga żadnych kolejnych szpil czy części.

Stąd nazwa PIN LESS (bez-szpilowy). Generowana moc jest prawie całkowicie przeniesiona wprost na czop. To rozwiązanie jest zaawansowanym rozwinięciem mechanizmu ROCKING DOG. Szczególną zaletą jest ekstremalnie wysoka moc wyjściowa i z tego powodu narzędzie wyposażone w to rozwiązanie nie nadaje się do delikatnych i precyzyjnych zastosowań.

Dzięki niewielkiej ilości elementów mechanizm jest wyjątkowo trwały i łatwy serwisowaniu (nawilżanie smarem). Przeznaczony jest do najbardziej wymagających zastosowań – przemysł, serwis tirów, maszyny budowlane i inne zastosowania gdzie niezbędna jest olbrzymia moc udarowa.

Na koniec narzędzie bez którego klucz na nic się przyda:
Nasadki udarowe w odróżnieniu od typowych nasadek wyróżniają się większą trwałością i spręzystością, dzięki temu ryzyko wybicia trzpienia w narzędziu lub obrobienie się powierzchni roboczych do środka nasadki jest zniwelowane do minimum. Nasadki udarowe mają zazwyczaj grubsze ścianki niż standardowe. Dostarczane przez nas markowe i standardowe nasadki udarowe różnorakich producentów zagwarantują trwałą pracę bez szarpnięć i przez to ochronę elementów udarowych – trzpieni narzędzi, zapobiegną wybijaniu się i niepożądanym luzom, przez co skutecznie przedłużą prawidłowy okres eksploatacji. Tak jak pisałem poprzednio w odróżnieniu od standardowych nasadek Chromo vanadowych, nasadka udarowa chromo molibdenowa posiada grubsze ścianki, co jest ważnym czynnikiem zwiększającym ich długość życia (zanim się wybiją) i dla łatwego odróżnienia są czernione.

Występują w różnych rozmiarach:

Nasadki udarowe 1/2”

Nasadki udarowe 3/4” https://domtechniczny24.pl/klucze-udarowe-d%C5%82ugie-34.html

Nasadki udarowe 1”

Nasadki udarowe pięciokątnie i inne wynalazki.
To tyle pozdrawiam.

Bezpieczeństwo podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi

Bezpieczeństwo podczas użytkowania pneumatycznych kluczy udarowych - Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą wskazówką jest uniwersalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dołączone do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Musisz zrozumieć, że brak powyższych czynności podwyższa potencjalne ryzyko uszkodzenia ciała.

Uniwersalne instrukcje bezpieczeństwa.

Założeniem firmy produkującej profesjonalne szlifierki pneumatyczne ( Chicago Pneumatic, ), jest wytwarzanie sprzętu, który pomoże użytkownikowi wykonywać pracę bezpiecznie i efektywnie. Najważniejszym elementem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest zawsze ich operator. Opanowanie i dobre algorytmy pracy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda prawidłowo sporządzona instrukcja wskazuje na najważniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, zatem trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz znaków umieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Pracownik powinien zapoznać się, zrozumieć i stosować instrukcje BHP dołączane do każdego narzędzia - AMEN.

Do operatora : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa narzędzie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z analogicznymi narzędziami. Dokładnie obejrzyj i sprawdź sprzęt przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego możliwości, ograniczenia, potencjalne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasami wyobraźnia pomaga zniwelować potencjalne niebezpieczeństwo.
Podstawowymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

1) Powietrze pod ciśnieniem

- Sprężone powietrze może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, szczególnie dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Nigdy nie „przedmuchuj” ciała z kurzu i pyłów sprężonym powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj wylot przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Zawsze sprawdzaj czy węże ciśnieniowe nie są przetarte lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne przed podłączeniem narzędzia.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować uszkodzenie ciała.
- Odłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, po skończonej pracy, w trakcie zmiany oprzyrządowania, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie montuj szybkozłączek do narzędzia, wibracje od bicia przewodu ciśnieniowego mogą spowodować jego uszkodzenie. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku stosowania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które uniemożliwiają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Narzędzia pneumatyczne nie są zaprojektowane do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Cały czas chroń oczy, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

3) Zagrożenie związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może powodować generowanie kurzu i pyłu, w tym wypadku zawsze stosuj maskę ochronną.

4) Ryzyko związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane ciągłą pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj ochronniki słuchu.

5) Ryzyko związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla stawów kończyn górnych i dolnych. W wypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry należy momentalnie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

6) Ryzyko związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która podczas pracy narzędziem lub akcesoriami ruchomymi powoduje ryzyko zaplątania się lub porwania materiału. Są to bardzo częste przyczyny fatalnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

7) Ryzyko dodatkowe:
- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą spowodować poważne obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, zwłaszcza w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.
- Pracownik i personel techniczny musi być przeszkolony i gotowy do wykonywania swoich obowiązków.
- Narzędzia przeznaczone do usuwania nierówności powierzchni powinny być używane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Zakładaj rękawice ochronne, zabezpieczając dłonie przed otarciami.
8) Używaj głowy i nigdy nie przestawaj myśleć o potencjalnych zagrożeniach, chwila nieuwagi może Cię drogo kosztować.

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać wyłącznie nasadek udarowych w dobrym stanie. Klucze nasadowe w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała. tekst ze strony http://amarantus72.dudaone.com/blog
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać klucza udarowego poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać względnie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi wyposażonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy pewnie zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt słabego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich złamania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Elementy wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
- Aby zmniejszyć zagrożenie obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam

Chicago Pneumatic CP 7736

Nowy model Chicago Pneumatic CP 7736 to wysokiej jakości, mocny i wytrzymały klucz 1/2” w metalowej obudowie. CP 7736-2 to model z wydłużonym, 2” trzpieniem, idealny do stosowania podczas wymiany opon. Seria CP 7736 jest ulepszoną wersją serii CP 7733. Nowe modele mają zdecydowanie wyższy maksymalny i roboczy moment obrotowy. Co więcej są bardzo dobrze wyważone, nie obciążają nadgarstka. Linia CP 7736 ma 3 możliwości ustawienia mocy w przód, pełną moc przy odkręcaniu, dzięki czemu mechanik ma doskonała kontrolę nad narzędziem podczas pracy.

CP 7736 posiada mechanizm udarowy typu “twin hammer”, który zapewnia moment roboczy 69-770[Nm] i maksymalny moment obrotowy: 900[Nm]. Mechanicy serwisów wulkanizacyjnych znajdą wiele zastosowań dla serii CP 7736. Zakup CP 7736 to również doskonała inwestycja w zakresie wszelkich działań naprawczych i serwisowych.

Pneumatyczne klucze udarowe CP 6748 68 i 78

Nowa seria pneumatycznych kluczy udarowych klasy premium CP67x8 wyznacza nowy standard mocy, trwałości i wydajności w jednym z najbardziej wymagających środowisk przemysłowych tj. górnictwo, produkcja metali i najcięższe prace serwisowe.


Seria CP67x8 obejmuje: 1/2” klucz CP 6748, 3/4” CP6768 i 1” CP6778, z momentem roboczym od 400 do 1300 Nm i maksymalnym momentem obrotowym 1800 Nm. Ta nowa linia narzędzi zapewnia najwyższy moment obrotowy w swojej klasie, wyprzedzając inne urządzenia dostępne na rynku.

Zaprojektowane zostały z myślą o wysokiej trwałości i intensywnym użytkowaniu. Wykonane przy użyciu solidnych komponentów: elementy silnika z wysokiej jakości stali, sprzęgło typu Double-dog w kąpieli olejowej, zapewniają że narzędzia są odporne na wstrząsy i upadki, dzięki czemu urządzenia są niezawodne w trudnych warunkach pracy. Stopień ochrony IP6 i certyfikat ATEX zapewnia, że seria CP67x8 ma doskonałą trwałość i można ją wykorzystywać do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

 

Jaki osprzęt do sprężarki

Witam
Skrótowy poradnik dla tych, co po raz pierwszy nabyli swoją własną sprężarkę. Jak zaadaptować dodatki i wyposażenie? Jest to wielce kluczowe, żeby długo cieszyć się nowiutkim sprzętem i stosownie go użyć.

Wydawać by się mogło, że jak zakupimy sprężarkę, małą, dużą nie ma znaczenia i postawimy se ją w garażu to będzie nam posługiwała przez wiele okresów i lat. Nie ma nic bardziej mylnego,( no chyba że nie będziemy jej używać).  Sprężarka tłokowa zależnie od typu (sprężarka niskoobrotowa i wysokoobrotowa) potrzebuje różnorodnych zabiegów i tzw. dodatków, żeby właściciel mógł się cieszyć nią przez cały rok. Pierwsza sprawa to olej do sprężarek, niewielu doradców sklepowych poucza swych klientów o konieczności wymiany oleju w sezonie zimowym. Pod warunkiem, że planujemy z niej korzystać w zimie i że sprężarka stoi w pomieszczeniu z niską temperaturą, ( bo jak w nagrzewanym to problemu nie ma). W zimie letni olej staje się zbyt gęsty i nie jest w stanie umożliwić dostatecznego smarowania, jak również w początkowej fazie pracy strasznie spowalnia pracę. Olej się po prostu lepi do tłoka i nie ma on mocy poruszać się w cylindrze, rezultat może być taki, że sprężarka ( przy dużych mrozach) będzie wybijać korki, lub po prostu szybciej zużyją się pierścienie. Więc w sezonie zimowym poleca się podmienić olej na rzadszy, może być syntetyczny lub półsyntetyczny. Lub przed pracą nagrzać pomieszczenie przez jakiś czas, bodaj do 10 stopni na plusie.

Kolejna rzecz przy sprężarkach to, jakość powietrza. Ogólnie wiadomo,  aczkolwiek nie każdy o tym myśli. I mam na myśli powietrze wchodzące do sprężarki i wyjściowe.
 To pierwsze to nie ma problemu, dowolna sprężarka ma w komplecie filtr wlotowy. O ile robimy w tym samym pomieszczeniu co stoi kompresor i np. malujemy to po pewnym czasie filterek a w zasadzie ta gąbka się zapcha. Prostym patentem jest założenie na filtr cieńkiej włókniny filtracyjnej i oplecenie gumką. Będziemy wtedy widzieć kiedy zmienić włókninę bo jest ona biala.
Powietrze wyjściowe.
Sprężarki nie wytwarzają ekstra czystego powietrza. W powietrzu znajdują się krople wody i oleju, te nowe sprężarki pobierają mniej oleju, ale z czasem i one rozpoczynają coraz więcej pluć olejem. Potrzebne jest, więc użycie filtra lub bloku przygotowania powietrza. Filtr ma za zadanie wyłuskać cząsteczki zabrudzeń, wody i oleju ( tzw. kondensatu). Nadzwyczaj częstym błędem popełnianym przez klientów sprężarek jest umieszczanie takiego filtra od razu przy wylocie z sprężarki. Filtry powinno się umieszczać nieco dalej, żeby kondensat mógł sie wstępnie wytrącić. A i obowiązująca sprawa to przepustowość filtra i perfekcyjne możliwe ciśnienie, pamiętajmy o tym. Jak bierzemy filtr o przepustowości równej co efektywność sprężarki to z czasem się zapcha i będzie dlawił, ja polecam co najmniej 2-3 krotny zapas. Ważką sprawą są węże techniczne, a w gruncie rzeczy ich przekrój, który określa przepustowość. Mówiąc prościej, jeżeli potrzebujemy powietrze do nadmuchania koła, albo do przedmuchania, to wystarczy przekrój 6mm. Jeżeli w grę wkracza klucz 1/2 cala, pistolet do malowania, to można pomyśleć o przekroju 10mm. Najwięcej powietrza potrzeba do pistoletów do piaskowania i dużych kluczy pneumatycznych 1 cal, w takim wypadku przewód musi mieć 16 mm.

Następna kwestia to naolejacze,

konieczne do przygotowania powietrza do narzędzi pneumatycznych typu klucze udarowe, szlifierki i wiertarki, inaczej wszystkie obrotowe. I tu analogiczna zasada, zwracać uwagę na przepustowość i ciśnienie dopuszczalne. Olej do narzędzi pneumatycznych winien być bezkwasowy niezanieczyszczony bez zanieczyszczeń. To juz prawie wszystko, dodać można jeszcze to żeby, co jakiś czas spuszczać kondensat z zbiornika. Zazwyczaj każda firmowa sprężarka ma taki kurek od spodu, który wystarczy odkręcić jak jest zawalony zbiornik i spuścić trochę kondensatu. Jeżeli podczas odkręcania zaworka będzie syczeć powietrze, a nie będzie wylatywał kondensat nic nie szkodzi to poprawnie.

Copyright © 2011 Camelian Homes! All right Reserve!
Design by : Dom Techniczny!
 
Template By